• please contact US
Land/Country

THERMOPROZESS-GRoup / Mülheim an der Ruhr

THERMOPROZESS Wärmebehandlung GmbH
Wiehagen 8
45472 Mülheim an der Ruhr

Fon: + 49 208 49539 - 24
Fax:  + 49 208 49539 - 29

Email: d.huebner@thermoprozess.de 
Contact person : Mr. Dominik Hübner


THERMOPROZESS Wärmebehandlung GmbH
wärmetechnischer Anlagenbau GmbH

Wiehagen 8
45472 Mülheim an der Ruhr

Fon: + 49 208 49539 - 40
Fax:+ 49 208 49539 - 29

Email: h.mank@thermoprozess.de
Contact person: Mr. Helmut Mank


THERMOPROZESS COOPERHEAT GmbH

Wiehagen 8
45472 Mülheim an der Ruhr

Fon: + 49 208 49539 - 35
Fax:+ 49 208 49539 - 19

Email: v.schaefer@thermoprozess.de 
Contact person: Mr. Veit Schäfer


THERMOPROZESS Heating - Systems GmbH
Wiehagen 8
45472 Mülheim an der Ruhr

Fon: + 49 208 49539 - 51
Fax:+ 49 208 49539 - 59

Email: k.funken@thermoprozess.de
Contact person: Mr. Karl Funken


THERMOPROZESS Induktionswärme GmbH
Wiehagen 8
45472 Mülheim an der Ruhr

Fon: + 49 208 49539 - 24
Fax: + 49 208 49539 - 29

Email: d.huebner@thermoprozess.de 
Contact person: Mr. Dominik Hübner


Land/Country

LOCATION: Mannheim

THERMOPROZESS Wärmebehandlung GmbH
Marguerrestr.1
68199 Mannheim Neckarraum

Fon: + 49 621 8760 8380
Fax: + 49 621 8760 8392

Email: t.kirchner@thermoprozess.de  
Contact person: Mr. Tobias Kirchner


Land/Country

LOCATION: Train

THERMOPROZESS Wärmebehandlung GmbH
Niederumelsdorfer Straße 11
93358 Train

Fon: +49 9444 971 - 06
Fax: +49 9444 971 - 07

Email: m.schuermann@thermoprozess.de
Contact person: Mr. Michael Schürmann


COMPANY: Tschechische Republik

SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT s.r.o.
Novoveská 5 d
CZ - 70900 Ostrava – Mariánské Hory

Fon: +420 596 7628 - 55
Fax: +420 596 7628 - 50

Email: svarservis@svarservis.cz
Contact person: Mr. Petr Tronczyk


COMPANY: Ägypten

THERMOPROZESS EGYPT Ltd.
Block No. 9132, Ninestreet, Mokattam - Cairo
Egypt

Fon: +20 02 250 767 20
Fax: +20 02 250 767 24

Email: thermoprozessegyptltd@yahoo.com
Contact person: Mr. Ashraf Al Sonbaty

CONTACT FORM

Land/Country

THERMOPROZESS Wärmebehandlung GmbH / Mülheim an der Ruhr